سازمان های بین المللی

  • طلوع فصل تازه در مناسبات کشاورزی و امنیت غذایی ایران و اتحادیه اروپا/ ایران و اروپا موانع توسعه تجارت محصولات کشاورزی را حذف می‌کنند

    ۲۰ آبان‌ماه ۹۶ را می توان سرآغاز بروز اتفاقات تازه‌ای در دیپلماسی اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا دانست. نه از این رو که فقط دیداری تجاری بین مقامات عالی‌رتبه کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا رخ داده است، بلکه از این رو که کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا همزمان با اوج کارشکنی‌های برخی کشورهای متخاصم حاشیه خلیج فارس با ایران، نه‌تنها بر حمایت از اجرای برجام تأکید کرد، بلکه نوید توسعه همکاری‌هایی […]