غنا

  • توسعه دیپلماسی انرژی و کشاورزی راهبرد سفر ظریف به غرب آفریقا

    وزیر امور خارجه که هفته گذشته در گام سوم توسعه روابط با قاره آفریقا با سفر به چهار کشور نیجریه، غنا، گینه کوناکری و مالی، در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و کشاورزی رفته بود، صبح جمعه به کشور بازگشت. محمد جواد ظریف در صدر هیاتی سیاسی- اقتصادی در سفری ۶ روزه به غرب آفریقا سفر کره بود. ظریف در این سفر با مقامات کشورهای نیجریه، غنا، گینه کوناکری و مالی […]