اتاق بازرگانی

  • ضرورت توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران و بلاروس

    پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در دیدار با ویاچسلاو بریل نایب رئیس اتاق بلاروس گفت: دو کشور از سال‌های دور دارای روابط سیاسی بسیار خوب و مناسبی هستند که شایسته است روابط اقتصادی و تجاری دو کشور توسعه یابد. پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در دیدار با ویاچسلاو بریل نایب رئیس اتاق بلاروس گفت: دو کشور از سال‌های دور دارای روابط سیاسی بسیار خوب و مناسبی هستند که […]

  • ویکتوریا اوسترواموا : روابط تجاری ایران و اوکراین تقویت می‌شود

    رئیس اتاق بازرگانی و صنایع استان خرسون اوکراین تأکید کرد روابط تجاری ایران و اوکراین در زمینه محصولات غذایی اکنون در دوران پساتحریم و در این فصل قطعاً تقویت خواهد شد. روز گذشته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تسخیر اروپایی‌ها بود. از یک‌سو هیات تجاری لیتوانی به همراه وزیر خود به اتاق آمده بودند و از سوی دیگر هیاتی از اوکراین برای نشست تخصصی کشاورزی در اتاق […]