راهکار

  • وزارت امور خارجه باید تسهیل‌گر اقتصاد باشد / غفلت از دیپلماسی اقتصادی در سال‌های اخیر

    رییس اتاف تعاون ایران با اشاره به اینکه در دنیا اقتصاد از سیاست و دیپلماسی قابل تفکیک نیست تاکید کرد: وزارت امور خارجه می‌تواند تسهیل گر فعالیت های اقتصادی باشد و در این مسیر از ظرفیت تعاونی ها استفاده کند. بهمن عبدالهی رییس اتاق تعاون ایران در نشست صبحانه کاری با معاون اقتصادی وزیر امور خارجه با اشاره جایگاه ویژه تعاون در قوانین کشور گفت: در حال حاضر بالغ بر […]

  • مطالبات بخش خصوصی از دیپلماسی اقتصادی

    شاید مهمترین مأموریت معاونت اقتصادی دستگاه دیپلماسی کشور ایستادن در کنار بانک مرکزی برای حل مسائل بانکی و ارزی باشد و پس از آن باید آنها با سرعت در بازار سوریه و عراق دست به کار شوند تا ایران نتایج کمک‌هایش به این دو کشور را ببیند. روزگار اقتصاد ایران در سطح خانوار، بنگاه و در سطح کلان از اوایل دهه ۱۳۹۰ به سوی سرازیری بزرگ در حال سقوط بود. کارشناسان، […]

  • ناکارآمدی دیپلماسی در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه

    کمیسیون توسعه صادرات در جدیدترین گزارش خود درباره ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی-تجاری آورده است: در کشورهای درحال‌توسعه، دیپلمات‌های تجاری به روابط بین حکومت‌ها، ترتیب دادن نمایشگاه‌های تجاری و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و تجاری مشغولند؛ اما در کشورهای توسعه‌یافته آنها وقت خود را صرف جذب سرمایه خارجی و حمایت از بازرگانان درزمینهٔ حل اختلافات تجاری می‌کنند. کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران آخرین گزارش خود را با موضوع «ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی-تجاری» منتشر کرد. […]